راه های کشور

چاپ

 

سازمان نقشه‌برداري كشور نسخه‌هاي جديدي از نقشه راه‌هاي كشور را با ساختار جديد طراحي و تهيه كرده است.به گزارش سرويس علمي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اين نقشه‌ها براساس آخرين اطلاعات وزارت راه و ترابري به صورت كتابچه و مجموعه‌اي نواري تهيه شده است.

استفاده از اين نقشه‌ها در خودروها با سهولت انجام مي‌شود و درضمن اين نقشه‌ها در مقياس‌هاي يك و نيم ميليونيم و يك ميليون و ششصد و پنجاه هزارم تهيه شده است.

نقشه راه‌هاي ايران به صورت كتابچه‌اي در مقياس يك و نيم ميليونيم در پايگاه اطلاع‌رساني سازمان نقشه‌برداري كشور به نشاني http://www.ncc.org.ir نيز قرار گرفته است.


سازمان نقشه‌برداري كشور همچنين موفق به تهيه دو پوشش تصاوير ماهواره‌يي تصحيح شده و همچنين نقشه‌هاي تصوير كشور شده است.

پوشش تصاوير ماهواره‌يي تصحيح شده و نقشه‌هاي تصويري كشور امكان نمايش عوارض مختلف طبيعي سطح كشور با ابعاد 15 و 6 متر را فراهم مي‌كند.

در انجام تصحيحات هندسي مربوطه از نقشه‌هاي پوششي كشور در مقياس بيست و پنج هزارم و مدل رقومي زمين با وضوح ده متر استفاده شده است.

نقشه‌هاي تصاويري و تصاوير ماهواره‌يي تصحيح شده، كاربردهاي متعددي از جمله مطالعات زيست محيطي، مطالعات طرح‌هاي عمراني، امدادرساني و مقابله با سوانح و بلاياي طبيعي و توسعه مناطق محروم دارند.